Anh đã giành được mười bốn tước vị chính trong sự nghiệp CLB.The 33 year old keseido has cư well under Inzaghi Junior. anh ta đã thực hiện 30 appearance for Lazio in various competitions, including 10 starts and 9 goalHuấn luyện viên naglsmann đang tìm kiếm đối thủ cạnh tranh cho bàn tay phải ưa thích hiện tại. Bayern có thể giới thiệu Dexter