Trận đấu của đội Manchester United ở nhà ở NameMức độ chúng ta đạt được cho thấy mùa giải tuyệt vời đang đến.Nếu có, tôi sẽ quyết định.