Tôi rất biết ơn họ vì điều đó.Nhưng Arauwo là số phận của chuyến đi tới đội hay nhất thế giới, và cuối cùng anh cũng mặc áo khoác Barcelona.Các khía cạnh khác, Marchhiio rất khó để đánh trống, đặc biệt là trong trò đánh cắp chân, rất khó để bảo vệ chất lượng cao